Efter medveten satsning har konsultbolaget North 68 erhållit sitt ISO 9001-certifikat.
När man väl förstår nyttan och ser hur bra det fungerar så är det värt jobbet” säger Jim Björnström, VD.

Kiruna-baserade North 68 erbjuder konsulter inom byggledning, projektledning, KMA-tjänster och koordinatortjänster. Sedan i början av 2023 har bolaget arbetat med att bygga upp ett kvalitetsledningssystem med målsättning att certifiera sig enligt den internationella standarden ISO 9001.

För oss var viktigaste skälet till certifieringen att kvalitetssäkra verksamheten och se till att vi skapar rutiner och system att jobba efter, säger Jim Björnström, VD.

Att certifiera sitt ledningssystem är många gånger ett kundkrav, och innebär också en konkurrensfördel som kan stärka ett företags varumärke. Certifieringsprocessen kräver stora insatser från hela organisationen. Samtidigt finns det stora fördelar, förklarar Jim Björnström.

En viktig fördel är att man löpande under åren får se över att rutiner följs och att man faktiskt arbetar enligt framtagna rutiner och ledningssystem.

Införandet av ett kvalitetsledningssystem måste ske med stor delaktighet så att hela företaget verkligen fortsätter jobba med ständiga förbättringar. ISO-standarder används idag av företag i hela världen, stora som små. Förutom tydligare struktur i organisationen så brukar effektiviserat arbetssätt och ökad kundnöjdhet lyftas fram som positiva effekter, men certifieringen innebär i regel också lägre personalomsättning och bättre kommunikation både internt och externt.

Största utmaningen har varit att förstå nyttan med certifieringen. Men när man väl förstår och ser hur bra det fungerar så är det värt jobbet, säger Jim Björnström.

Det här är en ISO-certifiering
Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. För att bli certifierad behöver man uppfylla kraven för aktuell ISO-standard. Det uppnås genom att företaget måste genomgå en certifieringsrevision och bli godkänd. Därefter tilldelas verksamheten ett certifikat som bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Varje år sker sedan en uppföljande revision för att kontrollera att kraven upprätthålls.

North Consulting AB grundades 2015 av Jim Björnström. Namnet North 68 kommer från att Kiruna ligger på den sextioåttonde breddgraden, där den huvudsakliga verksamheten finns. Bolaget är ett dotterbolag till Licab AB som ingår i Solwers-koncernen.