Kvarter 7-9 Nya Kiruna Centrum
Kvarter 7-9 Nya Kiruna Centrum

Några av de projekt vi varit involverade i med ledande position:

• Kulsinterverket KK4 – LKAB

• Eriksson Bil

• BDX Kontor

• Markarbeten Nya Raketskolan

 • Ställverk EH-010 – LKAB

• Nya Raketskolan ombyggnad- Platschef

• Ombyggnad Wist Last & buss

• Flytt av kulturbyggnader i Kiruna

• Förberedande markarbeten för riksbyggen på Luossavaara

• Nytt ställverk KA2 (Styrning FRO)

• Luossavaara etapp 2C

• Luossavaara etapp 3

• Ny Bentonitsilo Svappavaara – LKAB

• ROT Kulturbyggnader Kiruna

• ROT Hjalmar Lundbomsgården (Byggnadsminne)

• Mark- och infrastruktur Jägarskolan 2