• Projektledning
  • Byggledning
  • KMA
  • BAS u/p
  • KA-ansvarig enl. PBL
  • Entreprenadbesiktningar
  • Tillsyn av säkerhetsanordningar
  • Tillgänglighetsbesiktningar